allmänt

Innehåll:

Allmänt - kortfattad teknisk historia om skivor
Rockskivor i arkivet - rock- och popskivor med artister från Jönköpings län
Skivor i andra genrer - annan lokal musik än rock och pop, ordnade efter artist
Inspelningsstudios - i Jönköping
Skivbolag i Jönköping och i Jönköpings län - lokala bolag och utgivare av skivor
Skivbutiker - i Jönköpings län, förr och nu
En samling skivfodral - förteckning över en samling fodral till 78-varvsskivor från olika affärer i landet
Särskilda samlingar - lite av varje

 

Skivor i olika tekniker

1877    Fonograf
1886    Grafofon (vaxöverdragna papprullar)
1887    Grammofon (Emil Berliner)
1898    Telegrafon (trådspelare)
1903    Grammofonskivor med inspelningar på båda sidor
1925    Elektriska grammofoner
1931    LP-skivan med 33 1/3 varvs hastighet demonstreras
1948    LP i vinyl börjar säljas i Sverige
1949    Singeln lanseras i USA
1952    EP-skivan introduceras av Columbia
1953    Den första svenska EP-skivan 
1963    Kassettband "MusiCassette” från holländska Philips demonstreras
1977    De första digitalt inspelade skivorna
1979    CD "Compact Disc" - från holländska Philips
1987    DAT-bandspelare (Digital Audio Tape)
1994    MD (MiniDisc) från Sony
1995   Winplay3, första mp3-spelaren för datorer lanseras

Läs mer på Tekniska museets hemsida: http://www.tekniskamuseet.se/1/310.html
 

Hemsidor om skivor 

The Musical Box, Olle Assarssons blogg om skivor, inkl recensioner av lokala skivor och
    demos - http://ollesmusik.blogspot.se/ (bl a recensioner av lokala skivor och demos)
 

Litteratur om skivor

Aulin, Leif & von Tell, Pontus. 2018. British Beat in Sweden. The Original Vinyls 1957-1969.
The EP book/Swedish rock & pop 1954-69.
Hamlyn, Nick. Price guide for record collectors 3.
Topplistan/Swedish singles & albums 1975-93.
 

Länets store skivsamlare - Lars-Göran Frisk i Vetlanda

Litteratur:
ICA-kuriren nr 35/1985 " -Lyssna och njut, säger Lars-Göran. Ny radioserie med bara stenkakor".