jazzhistoria

Inledning

1927 Alf Henriksons diktsamling "Jazzrytm".
1943 Arne Sieverts kvintett vinner tävling och blir svenska jazzmästare.
1950-talet Ove Hanssons orkester vinner tävling för skoljazzband.
 

Jazzklubb på Roddarnas 1940
"Roddarnas blev huvudlokal för den jazzklubb som bildades 1940. Under kriget och de följande förhoppningsfulla fredsåren kunde man hålla medlemmar och andra intresserade med ett gott utbud av jazzmusik - genom de egna husbanden med lokala musiker och genom gästande orkestrar. Vid mer påkostade tillställningar kunde till och med utländska orkestrar finnas på plats, även under orostiden." (Petersson 1999, s 85.)
 

Jazzklubben på Sandemans 1950-talet
"När det var som bäst kunde femtio, sextio medlemmar komma till träffarna, som för det mesta hölls på konditoriet Sandemans vid Hovrättstorget." (Petersson 1999, s 86.)
"Husbandet på Sandemans sattes samman gång för gång men hade en stomme av musiker som nästan alltid ställde upp vid de oftast jambetonade träffarna. Studieinriktningen i klubben betonades genom att medlemmar eller gäster medverkade med diskussionsinlägg eller information om aktuell jazzmusik. Kåserier i ämnet jazz förekom också." (Petersson 1999, s 86.)
 

Viktiga jazzkonserter i Jönköping-Huskvarna

1938 Edgar Hayes Blue Rhythm Band i Brahesalen
1938 Dallapé-orkestern 
1938 Cuban Boys
1938 Nat Gonellas orkester i Brahesalen
1939 Duke Ellington i Idrottshuset, Huskvarna
1940-12-01 Jazzsångtävling - Vem blir Jönköpings swingstjärna? i Idrottshuset, Jönköping
1941-02-01 College Swing på biografen Saga
1941-02-16 Jay Elwings orkester med Diana Miller i Idrottshuset, Jönköping (arr: Jönköpings Swing Club)
1941-03-02 Alice Babs i Idrottshuset, Jönköping
1941 Alice Babs med Clambakes orkester i Huskvarna Folkets Park
1940-talet Arne Hülphers storband med Greta Wassberg på Röda Kvarn
1940-talet Thore Ehrlings orkester i Jönköpings Folkets Park 
1940-talet Seymor Österwalls orkester i Jönköpings Folkets Park
1940-talet Svend Asmussens orkester i Idrottshuset, Jönköping
1940-talet Don Redmans orkester i Idrottshuset, Jönköping
1946-04-14 Conny Richs storband på Stora Hotellet
1947-08-21 Austin Cole and his Haarlem Madcaps i Norrahammars Folkets Park
1950-11-25 Charlie Parker i Idrottshuset, Jönköping
1950-talet Duke Ellingtons orkester i Huskvarna
1950-talet Count Basies storband i Huskvarna
1952 Hazy Osterwalds orkester
1956-12-01 Carl-Henrik Norins orkester samt Schmidts i Idrottshuset, Jönköping
1958-01-05 Hans Anderts och Hörners på Idrottshuset, Jönköping
1958-03-05 HUF:s Jazzkonsert med Arne Lamberths, Conny Richs och Owe Wigardts, Brahesalen
1962-08-16 Count Basies orkester i Huskvarna Folkets Park

Samt Simon Brehms orkester, Lars Gullin m fl.

Litteratur om jazz i Jönköping
Creutz, Birger. 1990. Succé i Vätterbygden för jazzens världsstjärnor. I: Gudmundsgillets årsbok 1990.
Petersson, Olof. 1999. Jazzen - musik med kraft att förena. I: Gudmundsgillets årsbok 1999.
Widell, Magnus. 2015. "Kåken" - ett nöjestempel. I: Gudmundsgillets årsbok 2015.