jazz i jönköping

På initiativ av trumpetaren Göran Fransson satte Jönköpings läns folkrörelsearkiv igång ett projekt 2012, med syfte att dokumentera den äldre jazzmusiken i Jönköping med omnejd. Även dansorkestrar som haft jazzbetonade inslag har medtagits. Dokumentationen finns samlad på Folkrörelsearkivet och orkestrarna presenteras här i korthet - i kronologisk ordning.

Arbetsgruppen träffades med viss kontinuitet mellan 2012 och 2015 och bestod av Göran Fransson, Ingvar Magnusson, Owe Wigardt, Rune Liedström, Bosse Andell, Conny Rich Sandberg, Göran Blom, Lars-Göran Åkerberg, Lasse Persson, Birgit "Biggan" Andersson och Lars Östvall.
Ett antal personer har varit till vår hjälp, bland andra Rose-Marie Migchelsen, Ralph Åkerblom, Jonny Sandberg, Rolf Hallin, Ingemar Junehall, Kurt Jagborn och Rolf Ekström.

Dokumentationen tillägnas våra bortgångna jazzälskande vänner:
Owe Wigardt (1933-2014)
Conny Rich Sandberg (1920-2014)
Rolf Hallin (1931-2015)
Ingvar Magnusson (1929-2016)
Ralph Åkerblom (1938-2016)
Rose-Marie Migchelsen (1938-2017)
Rolf Ekström (1932-2018)
 

Känner du till några jazziga orkestrar från förr? Kanske har du till och med några fotografier att dela med dig av? Hör gärna av dig till Lars Östvall på Jönköpings läns folkrörelsearkiv 036-10 27 60 eller e-post:
lars.ostvall@jlfa.se