popmusik - cirkel 5 / VT 2019

Cirkelledare: Lars Östvall, Jönköpings läns folkrörelsearkiv
 med assistans av Gunilla Nyström
Box 1029, 551 11 JÖNKÖPING
Telefon: 0707-16 22 14, 036-10 27 60
e-mail: lars.ostvall@jlfa.se

Tid: Tisdagar jämna veckor kl 16.00 - 17.50
Plats: Folkrörelsearkivet i Arkivhuset, ingång via Stadsbiblioteket och Forskarsalen

Deltagare: Claes och Kristina, Ulla, Göran, Christina, Marja-Liisa, Inger, Marianne, Anders P, Kenneth, Hans och Anders T.

"Vi gör nedslag i rock- och pophistorien från 50-talet till idag - lyssnar, njuter och diskuterar"


Schema
 

Tisdag 4 februari
1 - Presentation - planering
samt tema Bilar och musik


Tisdag 18 februari
2 - Favoriter på vinyl

Tisdag 3 mars
3 - Intron

Tisdag 17 mars
4 - Tio i Topp!

Tisdag 31 mars
5 - 

Tisdag 14 april
6 -Avslutning