popmusik - cirkel 4 / HT 2019

Cirkelledare: Lars Östvall, Jönköpings läns folkrörelsearkiv
 med assistans av Gunilla Nyström
Box 1029, 551 11 JÖNKÖPING
Telefon: 0707-16 22 14, 036-10 27 60
e-mail: lars.ostvall@jlfa.se

Tid: Tisdagar udda veckor kl 16.00 - 17.50
Plats: Folkrörelsearkivet i Arkivhuset, ingång via Stadsbiblioteket och Forskarsalen

Deltagare: Kenneth, Peter, Bente, Göran, Elisabeth, Per, Britt-Marie, Gösta, Hans, Sverker, Erik och Maria, samt Lars och Gunilla.


"Vi gör nedslag i rock- och pophistorien från 50-talet till idag - lyssnar, njuter och diskuterar"


Schema
 

Tisdag 24 september
1 - Höstmusik - planering

Tisdag 8 oktober
2 - Lånat och rånat

Tisdag 22 oktober
3 - Kvinnor i rocken

Tisdag 5 november
4 - Två musikföreningar i Jönköping

Tisdag 19 november
5 - Rockhistoria 1980-1999

Tisdag 3 december
6 -Rock i Jönköping