rockmusik i jönköping

Veckans skiva
Knegarn - En schnitzel i Salzburg
När Knegarn bjuder till bords med sitt senaste album blir det blandad kompott. Förrätten "Till bords" är en vacker orgelmelodi, som trots undergångskänsla har en hel del humor. Sedan får vi smörja kråset med en både textmässigt och musikaliskt mer positiv anrättning - "En vecka en sekund". Under den vidare måltiden får vi lyssna till Knegarns funderingar och några rester behöver vi inte äta - här finns både fräscha och nya smaker. Ändå är Knegarn sig lik - lika unik som vanligt.
 

Information om denna hemsida

Denna sida handlar om rockmusik i Jönköping och förhoppningen är att den med tiden ska bli fylld med bra information, texter, bilder, ljud och filmer. Än så länge har de olika delarna bara påbörjats: en förteckning över rockband i Jönköping genom tiderna, en lista på popkonserter i Jönköping med omnejd, en lista på skivor som finns i rockarkivet, samt en och annan biografi med mera. Från sidan finns länkar till andra sidor, både internationella sidor som Youtube och Wikipedia, men också till sidor som t ex Punktjafs. På Punktjafs finns biografier över flera punkband från Jönköping  - tack Jocke Sundberg för tillstånd att länka till din superbra hemsida! Tack också till Bruno Edberg, Kai Rehn m fl fotografer, som välvilligt tillåtit oss publicera deras bilder!

Rockarkivet är ett enskilt arkiv som fysiskt finns deponerat på Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Undertecknad sköter rockarkivet och websidan. Den snygga layouten har Richard Fransson på Folkrörelsearkivet gjort.

Mvh
Lars Östvall
lars.ostvall@gmail.com